Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter kan antingen laddas ner här eller rekvireras från nedenstånde adress:

Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden
c/o
Raymond Larsson
Tränggatan 5
281 50 Hässleholm

Vid ev. frågor ring eller maila

Kerstin Olsson
Telefon: 0708-353660
E-post: info@stiftelsenekeliden.se

Blanketter enskild ansökan HÄR

Blanketter förenings ansökan HÄR