Ansökningsvillkor för föreningar

Följande regler gällande bidrag till föreningar.

Organisationerna skall vara medlemsföreningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Bidrag lämnas i första hand till projekt som kommer medlemmarna direkt tillgodo. Typiska sådana är rekreationsresor, kursverksamhet, läger, nöjen eller dylikt. Bidrag lämnas ej till löpande verksamhet eller administration.

Bidrag utgår inte för lönekostnader till personal eller medföljande personer.

Ansökan skall sammanfattas på särskild blankett (klicka här) och styrkas med redovisningar avseende aktuella projekt, ekonomiska kalkyler samt godkänd årsredovisning och revisionsberättelse utvisande en sund ekonomi med behov av särskilt stöd till ytterligare medlemsprojekt.

Ansökningarna skall inkomma senast den 28 februari 2024.

Bidrag kan ej utgå till redan genomförda projekt. Ej heller utgår bidrag till sökande som erhållit bidrag under 2023.