Välkommen

Här kan du söka bidrag som har diagnosen utvecklingsstörning som enskild person eller förening vars medlemmar är utvecklingsstörda.

Bidrag kan ges till rekreation, resor, nöjen, transportmedel, tekniska hjälpmedel mm. som stat eller kommun ej bekostar.

För mer information se under flikarna “Ansökningsvillkor”

ANSÖKNINGSDATUM: senast den 8 oktober 2018
Utdelning sker under december månad 2018