Välkommen

Här kan du söka bidrag som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning som enskild person eller förening vars medlemmar är intellektuellt funktionsnedsatta.

Bidrag kan ges till rekreation, resor, nöjen, transportmedel, tekniska hjälpmedel mm. som stat eller kommun ej bekostar.

För mer information se under flikarna “Ansökningsvillkor”

ANSÖKNINGSDATUM: senast den 31 mars 2020
Utdelning sker under juni månad 2020