Styrelsen

Styrelseledamöter

Rikard Larsson, Pedellgatan 7B, 224 60 Lund

Åsa Kull Persson, Vallgatan 18, 281 32 Hässleholm

Lena Nylander, Malmövägen 12, 222 25 Lund

VD
Raymond Larsson, Tränggatan 5, 281 50 Hässleholm
Tel: 0451-12095
E-mail: raymond.l.larsson@gmail.com

Kontaktperson
Kerstin Olsson
Tel: 0708-353660
E-mail: info@stiftelsenekeliden.se