Välkommen

Här kan du söka bidrag som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning som enskild person eller förening vars medlemmar är intellektuellt funktionsnedsatta.

Bidrag kan ges till rekreation, resor, nöjen, transportmedel, tekniska hjälpmedel mm. som stat eller kommun ej bekostar.

För mer information se under flikarna “Ansökningsvillkor”

ANSÖKNINGSDATUM: senast den 28 februari 2024
Utdelning sker i slutet av maj 2024